Garapen

Sustapen agentzien Euskal Elkartea.

Garapen-ekin hainbat proiektuta aritu gera azken urteotan. Alde batetik, ETE-en nazioarteratzeko potentzialaren analisiak eginez eta bestetik, Brasilera eginiko misio komertzial arrakastatsu betetara laguduz. Bertan kontaktu interesgarri ugari egin ziren, enpresa nahiz lurraldeen artean.